Nybygg

Nybygg betyr oppføring av et nytt hus eller en bolig. Vi kan påta oss alt arbeidet fra selve prosjekteringen til selve byggearbeidene på huset.


Byggmester
Svein Adolfsen AS
Postadresse:
Postboks 67
2336 Stange

Besøksadresse:
Elgfaret 55,
2335 Stange

Mobil: 909 43 953


Kontakt oss